Δωρητες

2020
Αρωγή της Ναυτιλίας στη μάχη εναντίον της πανδημίας
2018-2019
Πρόγραμμα Στήριξης Πυροπαθών, Αττική 2018
2016-2017
2012-2015

Εγγραφη στο Newsletter