ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

Το Πρόγραμμα είναι μία κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.

Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος απευθύνθηκε σε Γενικά Νοσοκομεία Παίδων, σε Γενικά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία με στόχο την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Κλινικών/Τμημάτων/Μονάδων τους, σε Κέντρα Υγείας για την αναβάθμιση των Παιδιατρικών Ιατρείων τους, καθώς και σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα.

Έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη παιδιών και νεογνών. Ο βαθμός στον οποίο η εκάστοτε δωρεά αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του τελικού αποδέκτη της δωρεάς (Κλινικής/Τμήματος/Μονάδας/Κέντρου Υγείας), η αντιστοιχία της εκάστοτε δωρεάς και της μείωσης της ανισότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας (ενδεικτικά: μείωση μετακινήσεων ή ταλαιπωρίας των ασθενών, παροχή υγειονομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας του φορέα παροχής υγείας αποτέλεσαν βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.

Ακολουθούν οι επιλεγμένοι προς υποστήριξη φορείς και οι αντίστοιχες  ιατρικές μονάδες/τμήματα:

- ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

 

 

-Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μαιευτική Κλινική

 

 

- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 

- Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 

 

- Γενικό Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

 

- Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νεογνολογικό Τμήμα - Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

- Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Παιδιατρικό Ιατρείο

 

 

- Κέντρο Υγείας Καρδίτσας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Μονάδα

 

 

- Σωματείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής - Ανοιχτή Αγκαλιά» – Ανακαίνιση και εξοπλισμός της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος του Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου»

- Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Παιδιατρική Κλινική

 

 

- Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

 

- Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Παιδοακτινολογίας

 

 

Εγγραφη στο Newsletter