Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σκοπό έχει να συνδράμει το κοινωνικό σύνολο και να αναλάβει συστηματικές και οργανωμένες πρωτοβουλίες πανελλήνιας εμβέλειας που αναδεικνύουν το αποτύπωμα προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας στην χώρα.

Η Ελληνική Ναυτιλία έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της σε κάθε σημαντική περίοδο της χώρας μας και είναι κοινή η πεποίθηση και η επιθυμία, τόσο των παλαιότερων όσο και των νεότερων μελών της, να συνεχίσει να προσθέτει το δικό της θετικό πρόσημο, στον τόπο και την Ιστορία της Πατρίδας μας.

Η ναυτιλιακή κοινότητα, μέσω της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), υλοποίησε τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες στήριξης μεγάλου αριθμού αδύναμων ομάδων του πληθυσμού που επηρεάστηκαν βαθύτατα από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες στην πατρίδα μας. Το σημαντικό αυτό κοινωνικό έργο επικεντρώθηκε σε τομείς όπως τα θέματα σίτισης και υγείας, στην ενίσχυση οργανώσεων και φορέων πρόνοιας και στην ενδυνάμωση του τομέα ναυτικής εκπαίδευσης, καθιστώντας τη ναυτιλιακή μας οικογένεια παρούσα και αλληλέγγυη στον καθημερινό αγώνα χιλιάδων συμπολιτών μας για αξιοπρεπή διαβίωση.

Επιστέγασμα της συλλογικής αυτής δράσης ήταν η απόφαση ίδρυσης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού, μιας ανεξάρτητης νομικής οντότητας.

Μετά την επιτυχή έκβαση των κοινωνικών πρωτοβουλιών πανελλήνιας εμβέλειας που ανέλαβε η ναυτιλιακή κοινότητα τα τελευταία χρόνια, το 2016 ιδρύθηκε η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.


Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Εγγραφη στο Newsletter