ΣΚΟΠΟΣ

Μετά την επιτυχή έκβαση των κοινωνικών πρωτοβουλιών πανελλήνιας εμβέλειας που ανέλαβε η ναυτιλιακή κοινότητα τα τελευταία χρόνια, το 2016 ιδρύθηκε η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.


Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.