«Η παράδοση θέλει τη Ναυτιλία να υπηρετεί τη χώρα μέσα από μικρά και μεγάλα έργα προσφοράς σε κάθε περίοδο. Σε αυτό το πνεύμα δημιουργήθηκε η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ μια κοινή πλατφόρμα κοινωνικής στήριξης και ανάπτυξης υπεύθυνων πρωτοβουλιών συνδρομής της ναυτιλιακής κοινότητας στον τόπο. Γίνετε και εσείς μέλος αυτής της προσπάθειας και συμμετέχετε στο συλλογικό μας έργο.»

Θεόδωρος Ε. Βενιάμης
Πρόεδρος

6 νοσοκομειακές μονάδες

9 ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

30 σχολεία & 5 υποτροφίες

90 φορείς κοινωνικής φροντίδας

5 σώματα ασφαλείας & 2 φορείς εθνικής αμύνης

300 είδη τεχνολογικού εξοπλισμού

20.000 ιατρικές εξετάσεις

900.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης

254.545 πακέτα με είδη σίτισης και προσωπικής υγιεινής

Τομεις Δραστηριοτητας

Το έργο προσφοράς που παραδοσιακά υλοποιεί συλλογικά η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετακινήθηκε το 2016 από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στην Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Ακολουθούν οι δραστηριότητες προηγούμενων ετών καθώς και οι δράσεις που υλοποιούνται το τρέχον διάστημα από την ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ: