Ανακοινωση

Προεπιλογης χρηματοδοτουμενων εργων
Προγραμμα «Συμπραττουμε για την Υγεια»

Ανακοινώνονται οι 9 φορείς παροχής δημόσιας υγείας και οι εκάστοτε μονάδες που έχουν προεπιλεγεί* προς υποστήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία» για το έτος 2019. Το Πρόγραμμα είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και απευθύνθηκε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και ιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας από όλη την επικράτεια καθώς και σε ελληνικά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Το Πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδότηση έργων μικρής και μεσαίας κλίμακας, με σκοπό την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση των υπηρεσιών των φορέων παροχής υγείας στην Ελλάδα μέσω: α) της προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και β) της αναβάθμισης των υποδομών τους.
Έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη μονάδων/τμημάτων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες υγείας ζωτικής σημασίας για την περίθαλψη ασθενών που χρήζουν εντατικής περίθαλψης. Ο βαθμός στον οποίο η εκάστοτε δωρεά αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη λειτουργία του τελικού αποδέκτη (Κλινικής/Τμήματος/Μονάδας/Κέντρου Υγείας) της δωρεάς, η αντιστοιχία της εκάστοτε δωρεάς και της μείωσης της ανισότητας παροχής υγειονομικής φροντίδας (ενδεικτικά: μείωση μετακινήσεων ή ταλαιπωρίας των ασθενών, παροχή υγειονομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες) καθώς και η συμβολή στην ενίσχυση της αυτοδυναμίας του φορέα παροχής υγείας αποτέλεσαν βασικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής.
Ακολουθεί αναλυτική λίστα των επιλεγμένων προς υποστήριξη φορέων και των αντίστοιχων ιατρικών μονάδων/τμημάτων:


1) Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» – Αναβάθμιση εξοπλισμού της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
2) Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
3) Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
4) Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
5) Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου (Μονάδα Αγίου Νικολάου) – Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας
6) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Κέντρο Υγείας Αμοργού – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου Ιατρικής χρήσης
7) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Κέντρο Υγείας Ίου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης
8) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Κέντρο Υγείας Πάτμου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης
9) 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου: Κέντρο Υγείας Μήλου – Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσης


Θα ακολουθήσει επικοινωνία με τους ανωτέρω φορείς για την οριστικοποίηση των προδιαγραφών του προς δωρεά εξοπλισμού και τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την υλοποίηση των δωρεών.


*Εκκρεμεί η κατάρτιση των συμβάσεων και η αποδοχή των δωρεών από τα αρμόδια όργανα των εκάστοτε δομών υγείας.

 

   

Το 2018 με κοινή πρωτοβουλία του Ιδρύματος Λάτση και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». Σκοπό του προγράμματος αποτελεί η κάλυψη επιτακτικών αναγκών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας και η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών, καθώς και η ενίσχυση των υπηρεσιών των δημοσίων φορέων παροχής υγείας στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιολογούνται, από κοινού με το Ίδρυμα Λάτση, αιτήματα από φορείς παροχής υγείας απ’ όλη την επικράτεια που αφορούν κυρίως στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την αναβάθμιση υποδομών δημόσιων ή άλλων μη κερδοσκοπικών φορέων παροχής υγείας.

Το 2018, πραγματοποιήθηκε δωρεά ενός αγγειογραφικού συστήματος (στεφανιογράφου) προς το «Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ» με σκοπό την αναβάθμιση του Αιμοδυναμικού Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας του Νοσοκομείου.

Παράλληλα εντός του έτους, δρομολογήθηκαν οι ακόλουθες δωρεές:

Δωρεά δύο κλινών θεραπείας με στρώμα πρόληψης κατακλίσεων και ηλεκτρονικό ζυγό και ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και συνεχών μεθόδων με σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εμφραγμάτων του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού, σε συνεργασία με τον οργανισμό «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», στο Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών με σκοπό τη βελτίωση της νοσηλείας των νοσηλευόμενων παιδιών και δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Παξών για την εξόπλιση του παιδιατρικού ιατρείου του Κέντρου.

Δωρεά γαστρεντερολογικού ενδοσκοπικού εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση του Γαστρεντερολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου “Ο Ευαγγελισμός”.

Εγγραφη στο Newsletter